GMO – KONTROWERSJE I NADZIEJE

5 kwietnia Liceum odwiedził dr Sławomir Sowa z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie. Podczas dwugodzinnej lekcji uczniowie dowiedzieli się m. in. czym są GMO, jakie jest ich zastosowanie, czego dotyczą kontrowersje wokół genetycznie zmodyfikowanych ...
Więcej

DZIEŃ PATRONA W JĘZYKACH OBCYCH

8 marca uczniowie i nauczyciele Liceum obchodzili Dzień Patrona. Organizatorem Dnia była prof. Maria Sobieraj – nauczycielka języka angielskiego, we współpracy z nauczycielkami języków rosyjskiego – prof. E. Dudzińskiej i niemieckiego – prof. G. Olejko oraz polonistkami. Tegoroczny Dzień Patrona po...
Więcej

ZOSTAŃ STUDENTEM AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

9 marca 2018r. sierżant podchorąży Ernest Kamiński przedstawił uczniom Liceum ofertę Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, szczególną uwagę zwracając na propozycje kierunków na studiach wojskowych. Szczegółowo i ciekawie omówił warunki i tryb przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierws...
Więcej

Dzień Języków Ojczystych

Międzynarodowy Dzień Języków Ojczystych obchodziliśmy w Liceum z niewielkim przesunięciem i odbył się on 1 marca 2018r. Godzina wychowawcza poświęcona była polszczyźnie i przebiegała pod hasłem "Mistrzowie frazeologii". Oprócz zadań związanych z rozszyfrowywaniem błędnych związków frazeologicznych u...
Więcej

Lekcja o mediach

W środę 28 lutego 2018r. odbyła się Lekcja o mediach " Lajk, hejt i globalna wioska" w kinie w Grodzisku Maz. Uczestniczyli w niej uczniowie wszystkich klas Liceum. Zajęcia rekomendowane przez MEN wpisują się w tegoroczną ewaluację obszaru "Bezpieczny Internet" , a także program nauczania informat...
Więcej