DOBRE SERCE – WYMIERNE KORZYŚCI

LICEALNA AKCJA CHARYTATYWNA DLA CHOREGO FILIPKA ZAKOŃCZONA

Środa 11 września w naszym LO była dniem pomocy dla Filipka, sześcioletniego chłopca z Brwinowa, który ma szansę na odzyskanie zdrowia dzięki kosztownej operacji serca w USA. Akcję zorganizowali nauczyciele i uczniowie Liceum, w którą włączyli się również zainteresowani nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej z naszego Zespołu Szkół (dziękujemy!). Największe emocje wśród uczniów ZSO wzbudziła loteria fantowa, na którą udało się zebrać wiele przedmiotów (wszystkie dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy – dziękujemy!). Były książki dla dużych i małych, maskotki, przybory szkolne, a nawet biżuteria. Nie brakowało innych atrakcji. Powodzeniem cieszyło się Słodkie stoisko, gdzie już za symboliczną złotówkę można było kupić smakołyk. W Fotobudce bez budki robiliśmy zdjęcia. Potwierdziliśmy również starą prawdę, że grosz dokładany do grosza zamienia się w dużą sumę – uczennice klasy IIIa przeliczyły w czasie akcji 9,5 kg groszy. Uczniowie Liceum dzielili się również swoimi talentami. Ci, którzy fascynują się tańcem, zorganizowali kurs dla młodszych kolegów. Uzdolnione uczennice przygotowały prace malarskie specjalnie na licytację. Akcję zakończyliśmy w czwartek Koncertem piosenek różnych.
LICZENIE PIENIĘDZY TRWA .
Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich szczególnie zaangażowanych uczniów: z klasy Ia za obsługę Słodkiego stoiska z klasy Ib za sprzedaż losów podczas loterii fantowej z klas: Ia, IIa, III a za naukę tańca, dostarczenie prac plastycznych i ich eksponowanie, za obsługę foto-budki i liczenie ciężkich pieniędzy, wokalistkom koncertu Gościom specjalnym: dziewczętom z klasy VIII a oraz Patrykowi Kowalskiemu (absolwentowi) oraz Jakubowi Podleśniakowi, uczestnikom koncertu z klasy 5f oraz Ib za kwestowanie wśród rodziców podczas zebrania Dziękujemy za pomoc naszym fotoreporterkom. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom z całego Zespołu Szkół Ogólnokształcący, którzy hojnie wsparli Filipka.
Akcja nie odbyłaby się bez przychylności p. Dyrektor ZSO – Zofii Kowalczyk i p. Dyrektor LO – Katarzynie Baczyńskiej.
Imienną listę wolontariuszy opublikujemy niebawem. Listę uzupełnimy również o nazwiska nauczycieli organizujących akcję.
Akcja uruchomiła drzemiące w każdym pokłady dobra, empatii i chęci pomagania. Dziękujemy!