Obchody Narodowego Dnia Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”

W dniu 1 marca 2012 nasze liceum uczestniczyło w oficjalnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” w Warszawie. Żołnierze ci, to Polacy, którzy walczyli o wolną, demokratyczną Polskę w czasach przejmowania władzy przez Polskę Ludową po II Wojnie Światowej. Uczniowie, którzy stali w poczcie sztandarowym: Patrycja Kruk kl. III b, Anna Żukowska kl. III b, Kazimierz Maciejewski kl . III a oraz uczniowie, którzy składali kwiaty Natalia Szymaniak kl. III b i Adam Delatowski kl. III a godnie reprezentowali nasze liceum.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, następnie była uroczysta zmiana warty i składanie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W uroczystości wzięli udział najważniejsi urzędnicy państwa polskiego z Prezydentem RP na czele.
Zakończenie uroczystości odbyło się pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych na Bemowie w Warszawie, gdzie złożył kwiaty w imieniu mieszkańców Gminy Brwinów Burmistrz Arkadiusz Kosiński. Żołnierze kombatanci zostali odznaczeni odznaczeniami państwowymi.