Dzień Języków Europejskich

Dnia 26 września odbył się w naszej szkole Dzień Języków Europejskich.
Miał on różną formę w poszczególnych klasach.
W Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza odbyły się na auli prezentacje multimedialne o kulturze wybranych przez uczniów krajach, a następnie 3-osobowe zespoły uczniów z każdej klasy odpowiadały na pytania dotyczące przedstawionego materiału w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Pytania były losowane przez członków poszczególnych zespołów.
Na koniec uczestnicy otrzymali nagrody (słodycze) w ilości i jakości proporcjonalnej do ilości otrzymanych punktów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali również pozytywne oceny z poszczególnych języków.