UDZIAŁ W SPOTKANIU Z PAWŁEM DELĄGIEM

28 października uczniowie klasy Ib LO uczestniczyli w spotkaniu z Pawłem Delągiem, odtwórcą wielu ról w filmach polskich i zagranicznych.
Jego przybycie miało bezpośredni związek z projektem realizowanym przez klasę VIII a Mój bohater ,,Quo vadis”. Do spotkania doszło z inicjatywy Matyldy Parzęckiej i dzięki zaangażowaniu jej rodziców.
Paweł Deląg opowiedział o swojej pracy przy realizacji filmu ,,Quo vadis” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Aktor odpowiadał wyczerpująco na wszystkie pytania uczniów. Przybliżył postać filmowego Winicjusza.
Zapoznał nas również z projektem Polska Kulturalna, w który jest sam zaangażowany, a który ma ocalić od zapomnienia wielkich aktorów np. Annę Dymną, Zbigniewa Cybulskiego czy Daniela Olbrychskiego.
Wystarczyło również czasu na ćwiczenia aktorskie dla tych, którzy wykazali zainteresowanie tym zawodem i mieli odwagę ,,zagrać” przed publicznością.
Dziękujemy uczennicom klasy VIII a za inicjatywę i możliwość uczestniczenia w inspirującym spotkaniu.