Pamiętamy o Patronie Szkoły

W tym roku przypada 40. rocznica śmierci Jarosława Iwaszkiewicza, patrona Zespołu Szkół Ogólnokształcących  – Szkoły Podstawowej i Liceum. Z tej okazji przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego LO wraz z opiekunem SU,  p. Grażyną Olejko-Kaźmierską w przeddzień rocznicy uporządkowali mogiłę. Natomiast 2 marca 2020r. w imieniu nauczycieli i uczniów całego ZSO uczniowie LO złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Iwaszkiewiczowi i jego twórczości poświęcamy w ZSO Dzień Patrona, który w tym roku obchodzić będziemy w czwartek, 5 lutego 2020r.