Dzień Patrona i Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

5 marca 2020r. odbył się w Liceum  międzyklasowy turniej znajomości języka polskiego. Oczywiście nie zabrakło odwołania do twórczości patrona Liceum – Jarosława Iwaszkiewicza. Piękną polszczyzną i serio, i żartem uczniowie pisali peany, rozszyfrowywali archaizmy, krążyli po labiryncie wyrazów trudnych, wyszukiwali Loesje… Na zakończenie zarówno uczniowie, jak i nauczyciele łamali języki na wierszykach zawierających  zbitki spółgłoskowe. Turniej wygrała klasa IIIa – gratulujemy.