INFORMACJE DYREKTORA

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Od 12 do 25 marca 2020 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkoły.

Uczniowie proszeni są o kontaktowanie się drogą mailową lub przez e-dziennik  z nauczycielami w celu poprawiania ocen.

Prosimy o śledzenie  informacji, na bieżąco pojawiających się na stronie internetowej szkoły.