Czas zamknięcia szkoły nie jest czasem wolnym…

Drodzy Uczniowie !

Przypominamy, że czas zamknięcia szkoły w związku z epidemią nie jest czasem wolnym od nauki.

Dbając o realizację podstawy programowej i przygotowanie do matury, Dyrektor informuje, że nauczyciele będą przekazywać Wam zadania domowe do realizacji, poprzez e-dziennik lub inną  ( ustaloną z gospodarzem klasy) formę elektroniczną.

Zachowajcie ostrożność, stosujcie się do zaleceń podawanych przez Ministra Zdrowia i bez koniecznej potrzeby nie opuszczajcie domów.

Dyrekcja i  Nauczyciele  Liceum