Rekrutacja – nowe zasady

W związku z sytuacją epidemiologiczna w kraju prosimy w miarę możliwości o przesyłanie dokumentów (tzn. wniosek, świadectwo ukończenia szkoły, testy ósmoklasisty oraz zdjęcie) drogą mailową na adres: iwaszkiewiczlo@wp.pl

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zasady Rekrutacji 2020-2021 (nowe)