Dzień Pamięci Więźniów Obozu Dulag

Dzień Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosącym Im Pomoc.

W dniu 2 października 2020 roku nasze Liceum wzięło udział w obchodach Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc. Uroczystość miała miejsce na terenie byłego obozu Dulag 121 pod pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa” w Pruszkowie. Liceum reprezentował sztandar szkoły, w poczcie wystąpili uczniowie Eryk Kozłowski, Adam Wiśniewski i Dawid Zagrajek. Odbyła się Msza Św. polowa koncelebrowana przez byłego więźnia obozu Księdza Stanisława Kicmana. Następnie odśpiewano Hymn RP, oficjalni goście wygłosili przemówienia i złożyli kwiaty pod pomnikiem na terenie byłego obozu. Szczególnie uroczystą chwilą był Apel Pamięci wszystkich poległych, zabitych i tych którzy nieśli pomoc wypędzonym po powstaniu warszawskim mieszkańcom Warszawy. Apel zakończyła salwa honorowa wojska polskiego.