Zmiana kalendarza roku szkolnego

Informacje dyrektora
w związku z podpisaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111 , uległ zmianie kalendarz roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie. Proszę o zapoznanie się z poniższymi zmianami:

► 7 grudnia  2020 r.  – Wystawienie ocen proponowanych.
► 17 grudnia  2020 r. – Zebrania z rodzicami kl.  I-III LO
► 23 – 31 grudnia 2020 r. – Zimowa przerwa świąteczna
► 4 – 17 stycznia 2021 r. – Ferie zimowe
► 21 stycznia 2021 r. – Wystawienie ocen przewidywanych za I okres roku szkolnego 2020/2021
► 26 stycznia 2021 r. – Wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I okres roku szkolnego 2020/2021
► 28 stycznia 2021r. godz. 17.00 – zebrania z rodzicami kl. I-III LO (ze względu na COVID-19 o formie zebrania poinformujemy w terminie późniejszym)

II okres roku szkolnego 2020/2021 w Liceum w Brwinowie rozpoczyna się  28 stycznia 2021 r.