Święto Edukacji w Liceum

14 października 2021r. w Dniu Edukacji Narodowej dyrektor ZSO, p. Zofia Kowalczyk w obecności nauczycieli i rodziców przyjęła uroczyste ślubowanie uczniów klasy Ia na sztandar szkoły.
W imieniu klasy pierwszej Bartek Trzebiński podziękował za przyjęcie do grona uczniów Liceum.
Uroczysty charakter spotkania podkreśliły wystąpienia pań dyrektor: Z. Kowalczyk i K. Baczyńskiej oraz przedstawicielki Rady Rodziców, p. Edyty Dzierzbickiej.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego życzenia dla grona pedagogicznego, pracowników szkoły i uczniów złożyły uczennice Zosia Kowalska i Oliwia Soboń.
Uczniowie klasy I od dzisiaj z pewnością będą mogli mówić: My z Iwaszkiewicza.