„Jest taki dzień…”

Wigilie klasowe –  to dobre myśli i słowa, to potrzeba innego spędzenia czasu w szkole, to bycie razem.To czas życzeń, uśmiechu i radości.