Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2022 – tak pracowaliśmy

Tak pracowaliśmy – z zapałem, w skupieniu, kreatywnie…

Fot. H. Żaryn (IIIa),  N. Ostaszewska (IIIb)