Powitanie wiosny w ,,Zagrodzie”

Ogród dworku ,,Zagroda” w Brwinowie był miejscem, w którym uczniowie klasy IA LO powitali wiosnę. W tym urokliwym miejscu odbyło się z tej okazji ognisko klasowe. Pieczenie kiełbasek i chleba oraz zajadanie innych przyniesionych przez uczniów smakołyków dało wszystkim wiele radości i zadowolenia. Uczniowie mieli również możliwość zabawy na terenie ogrodu. Ognisko klasowe było dobrym pomysłem na integrację i powitanie wiosny. Te miłe chwile na długo pozostaną w pamięci uczniów.