Podziękowanie

Zakończył się w szkole etap zbierania darów dla uchodźców. Szczególnie dziękujemy wolontariuszom: Zosi Kowalskiej i Igorowi Piórowskiemu z klasy IIIb LO za włączenie się do akcji od pierwszego do ostatniego dnia. Za poświęcony czas po lekcjach oraz na niemal każdej przerwie międzylekcyjnej. Dzięki Wam przyjmowanie i segregowanie darów odbywało się bardzo sprawnie. Wykazaliście się wielkim sercem, a współpraca z Wami była przyjemnością.