Co w głowie to na głowie

Nie wiemy, czy nietypowe fryzury i nakrycia głowy pomagają w nauce. Jednak skupienie, w jakim podczas lekcji pracowali uczniowie i uczennice klasy IA, pozwala postawić śmiałą tezę: Tak, fantazyjne fryzury i nietypowe nakrycia głowy sprzyjają rzetelnej pracy.

Gratulujemy wszystkim uczennicom i uczniom, którzy mieli chęć (i odwagę) wziąć udział w tej zabawie z okazji Dnia Dziecka i wykazali się pomysłowością.

Komisja konkursowa w składzie: p. Maria Sobieraj oraz przewodniczący poszczególnych klas pod przewodnictwem p. dyr. K. Baczyńskiej wyłoniła zwycięzców:

  1. Wiktoria Dębska ex aequo Jakub Bardecki
  2. Natasza Komosa
  3. Nikola Kułakowska

Nagrodą dla wyróżnionych osób jest udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej u niezawodnej Natalii Ostaszewskiej z klasy IIIb.

Gratulujemy