Matura w Iwaszkiewiczu powyżej średniej kraju i powiatu

Wyniki matury 2022 – podsumowanie wyników w ujęciu tabelarycznym.

Gratulujemy tegorocznym maturzystom i nauczycielom przedmiotów.
Naszym absolwentom życzymy dalszych sukcesów.