Sprzątamy świat

15. 09.2011 – Światowy Dzień Sprzątania Ziemi. Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w tej ogólnoświatowej akcji, uprzątając teren w bliższych i dalszych okolicach szkoły.