Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

14 czerwca br. uczniowie ZSO w tym z LO im. J. Iwaszkiewicza i Gimnazjum im. Armii Krajowej pod opieką Katarzyny Baczyńskiej i Bernarda Malinowskiego wzięli udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar obozów koncentracyjnych z okresu II wojny światowej.

Na początku uczestniczyliśmy  w uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Polowej WP, mszę odprawiał ks. Komandor Józef Bąk,  przed mszą uczniowie zwiedzili Muzeum Ordynariatu Polowego w podziemiach Katedry Polowej WP.

Po mszy odbyło się uroczyste składanie kwiatów pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego, przez delegacje przedstawicieli władz RP oraz osób, które przeżyły pobyt w niemieckich obozach koncentracyjnych II wojny światowej.

Następnie przejechaliśmy specjalnym autobusem do Muzeum Więzienia Pawiak, gdzie miało miejsce złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego i przed Tablicami Pamięci, przez uczestników uroczystości.

Za nim rozpoczęła się uroczystość  zwiedziliśmy Muzeum Więzienia Pawiak, ogromne wrażenie zrobiły na nas autentyczne zdjęcia, listy  i rzeczy osobiste więźniów.

Bardzo wzruszające było wysłuchanie opowieści o osobistych przeżyciach byłych więźniów Pawiaka i obozu w Oświęcimiu. Spotkaliśmy tam panie, które trafiły do obozu jako 10 letnie dzieci aresztowane razem z rodzicami w czasie Powstania Warszawskiego, udało się im przeżyć koszmar obozu , ale swoich ojców widziały ostatni raz przy selekcji w Oświęcimiu.

Oficjalną część uroczystości poprowadził pan Stanisław Zalewski Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, szczególnie podniosły był Apel Poległych gdzie wymieniono nazwy największych miejsc kaźni II wojny światowej uwiecznione na Tablicach Pamięci przy Pawiaku.

Obecne były delegacje władz, Dyrektor gabinetu Ministra  J. Ciechanowskiego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pan Jacek Dziuba, poseł na sejm RP pan Michał Szczerba, który odczytał list od Marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy medal Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego dla Muzeum Pawiaka wręczyli pani Marzena Grochowska i pan Bernard Malinowski.

Na zakończenie uroczystości wojsko odegrało na trąbce wzruszające „Śpij kolego”.