Wolontariat naszych uczniów w Biegu Sobótkowym

W dniu 15 czerwca br. klub sportowy Tenis Life Brwinów oraz „Sokół” Brwinów zorganizowały IV Sobótkowy Bieg ulicami Brwinowa. Zawodnicy rywalizowali  na 10 kilometrowym odcinku. Zawody mogły odbyć się m.in. dzięki wolontariatowi naszych uczniów, którzy pomagali w organizacji imprezy.  Organizatorzy dziękują Rudnickiemu Ludwikowi, Zarzeckiej Klaudii, Olszewskiemu Maciejowi, Sakowskiej Aleksandrze, Targaszewskiemu Tomaszowi, Nowakowi Pawłowi, Dardzie Kamilowi, Sięmiątkowskiej Małgorzacie, Jabłońskiej Roksanie, Obryckiej Marcie, Gmurczak Łukaszowi i Dzięgielewskiej Kindze za czynne zaangażowanie się w organizację zawodów. Brwinowskie liceum również reprezentowali  uczniowie –  Szewczyk Karol, Obłuski Daniel i Sawwidis Alexander, startując w biegu. Najlepiej pobiegł Szewczyk Karol, który zajął 10 miejsce. Gratulujemy.

 

Autorami zdjęć są uczestnicy warsztatów fotograficznych
organizowanych w ramach projektu 
„Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie
blended lerningu i tradycyjnym”.