Poznasz nauczyciela swego po lekturze jego

Pod takim hasłem odbył się konkurs dla uczniów zorganizowany przez nauczycieli LO w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Ta nietypowa forma propagowania czytelnictwa spotkała się z żywym zainteresowaniem ze strony licealistów, którzy na podstawie zdjęcia książki trzymanej przez czytelnika -”widmo” mieli za zadanie rozszyfrować go w ciągu 20 sekund. Warto dodać, że nauczyciele prezentowali książki ulubione lub aktualnie czytane.
Przypomnijmy lektury i ich czytelników, a wszystko w myśl zasady Seneki: Verba docent, exempla trahunt (słowa uczą, przykłady przyciągają).
Elżbieta Baczewska – polonistka

12

12_1

1

Wszystkie slajdy możesz obejrzeć w STREFIE HUMANISTY