„Dziecko to mały człowiek”

Przemoc wobec dzieci i możliwości niesienia im skutecznej pomocy były wiodącym tematem III Konferencji szkoleniowej „Dziecko krzywdzone”, która odbyła się 7.11.2011r. w naszym Liceum.
Gośćmi i prelegentami Konferencji byli: Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Jakub Śpiewak- Prezes Fundacji Kidprotect.pl zajmujący się ochroną dzieci przed zagrożeniami w sieci, płk. Grzegorz Jach – pomysłodawca i szef programu PaT, Elżbieta Golińska- niezależna dziennikarka, autorka i realizatorka programów szkoleniowych oraz Iwona Stachowiak – psycholog kliniczny i psychoterapeuta.
Konferencja podzielona była na dwie części:
1. Dwugodzinna debata ok. 60 uczniów – delegatów z pięciu szkół naszej gminy z Gośćmi Konferencji oraz mł. insp. Waldemarem Perdionem – Komendantem Powiatowym Policji w Pruszkowie i podkom. Dorotą Nowak – szefową Wydziału ds. Nieletnich w Komendzie Powiatowej.;
2. Część szkoleniowa dla pedagogów, wychowawców i nauczycieli, którą rozpoczęło przedstawienie profilaktyczne „ Myślałem, że jest przyjacielem” w reż. Joanny Lissner, przygotowane przez wychowanków i wychowawcę w świetlicy GOPR – Barbarę Korytkowską oraz uczniów i absolwentów LO w Brwinowie. Zaproszeni goście, działacze na rzecz dzieci i młodzieży wypowiadali się na temat profilaktyki krzywdzenia. Tę część konferencji zamknął wykład Iwony Stachowiak na temat molestowania seksualnego dzieci oraz roli pedagogów w rozpoznawaniu zjawiska.

Wśród 130 uczestników Konferencji znaleźli się nauczyciele wszystkich typów szkół z terenu Gminy Brwinów oraz psychologowie i pedagodzy szkolni, pedagodzy z ośrodków pomocy społecznych i świetlic socjoterapeutycznych, a także kuratorzy sądowi z naszej gminy oraz powiatu pruszkowskiego.
Organizatorem konferencji był Gminny Ośrodek Pracy z Rodziną w Brwinowie we współpracy z Dyrekcją i Radą Rodziców LO w Brwinowie.