Koła zainteresowań

Nasze liceum zapewnia liczne koła zainteresowń działające po zajęciach