SZÓSTKA NA PIĄTKĘ *– KONKURS POLONISTYCZNY DLA KLASY I

27.01.2016r. na lekcjach języka polskiego odbył się konkurs ze znajomości literatury i kultury antycznej Szóstka na piątkę. W ramach pracy domowej uczniowie przygotowali pytania konkursowe i odpowiedzi do nich, powtarzając tym samym zagadnienia do sprawdzianu. W ramach pięcioosobowych grup pytania zostały zweryfikowane i podzielone na kategorie trudności,odpowiadające poszczególnym etapom. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zapisanymi w regulaminie uczniowie wzajemnie zadawali sobie pytania. Odpowiedzi oceniane były przez zadających oraz członków komisji. W skład komisji konkursowej weszły: polonistki (Elżbieta Baczewska – pomysłodawczyni konkursu i Agnieszka Kurządkowska), uczennica klasy III b Zuzanna Barzan. Sekretarzem komisji była Zuzanna Russyan (III b), spontanicznie pomoc w przeprowadzeniu konkursu zaoferowała Natalia Jakubczak (III b). Trzyetapowe zmagania wyłoniły pięcioro finalistów. Byli nimi: Wiktor Brzeziński , Rafał Chudzik, Justyna Marzec, Paulina Pełczyńska, Dorota Wojciechowska (lista alfabetyczna). Zwyciężczynią została Justyna Marzec, która nagrodzona została oceną bardzo dobrą + (5+) oraz zwolnieniem ze sprawdzianu. Pozostali finaliści otrzymali ocenę dobrą + (4+). Gratuluję wszystkim uczniom klasy I, którzy rzetelnie przygotowali się do konkursu, a szczególnie finalistom oraz zwyciężczyni.

*Tytuł konkursu związany był z zamierzeniem wyłonienia sześciorga finalistów, którzy mieli szansę otrzymać piątki.
Elżbieta Baczewska
Zdjęcia Zuzanna Russyan