ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS TRZECICH

„O TO CHODZI JEDYNIE, BY NAPRZÓD IŚĆ WCIĄŻ ŚMIAŁO…”

28 kwietnia 2017r. kolejny rocznik uczniów zakończył kształcenie w Liceum. Abiturientów pożegnali: dyrektor ZSO Zofia Kowalczyk, z-ca dyr. ds. LO Katarzyna Baczyńska oraz wychowawczynie klas trzecich – Maria Sobieraj i Elżbieta Baczewska. Po krótkim podsumowaniu wyników nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów oraz certyfikatów. Najważniejszym punktem uroczystości było odebranie przez uczniów świadectw ukończenia szkoły. Pożegnanie zakończyli uczniowie klas drugich, przedstawiając krótką część artystyczną i wręczając starszym kolegom drobne upominki.
Teraz czekamy, aby kasztanowce zakwitły na czas… czas matur.