Jesteśmy aktywni

2.09.2011 (piątek) – udział we mszy św. w intencji społeczności szkolnej, celebrowanej przez nowego w naszej parafii księdza, prowadzącego katechezę w Liceum, Arkadiusza Śledzika.

2.09.2011 (piątek) – zwiedzanie wystawy pt. „Bitwa warszawska 1920r.” zorganizowanej w „Organistówce”. Wysłuchaliśmy opowieści p. Stefana Wolcendorfa i obejrzeliśmy fragmenty archiwalnych filmów.

10.09.2011 (sobota) – udział w II Paradzie Miejskiej, która przeszła ulicami Brwinowa.
W rytm dźwięków bębnów zespołu Bloco Central udaliśmy się w barwnym korowodzie z pola inscenizacji bitwy pod Wiedniem do Parku Miejskiego.

11. 09.2011 (niedziela) – udział w obchodach 72. rocznicy bitwy pod Brwinowem. Uczestniczyliśmy we mszy św. oraz uroczystościach przy pomniku poświęconym żołnierzom 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej, gdzie złożyliśmy kwiaty.
Byliśmy też świadkami inscenizacji – rekonstrukcji bitwy pod Brwinowem.

11. 09.2011 (niedziela) – udział w uroczystościach, które miały miejsce w ogrodzie państwa Wernerów, tj.: nadanie Bibliotece Publicznej w Brwinowie imienia Wacława Wernera oraz obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Obejrzeliśmy film Adma Gzyry na temat historii rodziny Wernerów, wysłuchaliśmy wystąpienia prof. Włodzimierza Zycha z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, dowiedzieliśmy się o ukrywaniu w domu Wernerów preparatu radowego w czasie II wojny.
Warto wspomnieć, że w zaprezentowanym w ogrodzie przedstawieniu „Palmy pana Schutza” na podstawie sztuki Jeana-Noëla Fenwicka wystąpił absolwent naszego Liceum, Łukasz Stegienko, natomiast całość reżyserowała Anna Koncewicz-Żaczek, pedagog szkolny i instruktorka Szkolnego Koła Teatralnego „Metamorfozy”.