PASOWANIE NA STOPIEŃ SZEREGOWEGO KADETA

W dniu 6. 11.2017 z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyło się uroczyste nadanie stopni kadeckich uczniom grup mundurowych naszego Liceum.
Uczniowie klasy pierwszej zostali pasowani na stopień szeregowego kadeta przez płk Marka Roguskiego, pani wicedyrektor Katarzyna Baczyńska wręczyła okolicznościowe książki. Odbyło się również nadanie awansów na stopnie wyższe uczniom klasy drugiej i trzeciej. 6 uczniów klasy II otrzymało awans oraz 2 uczniów i 2 uczennice klasy III otrzymali awans na stopień wyższy. Awanse uczniom przyznawane są po wnikliwej ocenie aktywności i działań ucznia kadeta w szkole. Następnie płk. Marek Roguski wręczył dyplomy za dobre wyniki w strzelaniu w zawodach strzeleckich. Płk Marek Roguski przypomniał czym jest służba ojczyźnie i dzielność żołnierzy polskich w czasach kształtowania się wolnej Polski po zaborach i walce z okupantem niemieckim i sowieckim w czasie i po II wojnie światowej.
Na zakończenie uroczystości zaśpiewano Hymn Wojska Polskiego Pieśń Legionów „My pierwsza Brygada”. Uroczystość prowadzili Natalia Mikita kl. IIIa, Patrycja Wigier kl. IIIa oraz Piotr Barciński kl. IIa. W sztandarze stali Jan Kircun kl. IIIa, Damian Piasek i Damian Kołodziejski kl. IIa.
Gratulujemy uczniom klasy pierwszej – szeregowym kadetom nadania stopnia i życzymy sukcesów w służbie kadeckiej, gratulujemy również awansów i życzymy, aby nowo mianowani i awansowani kadeci dawali dobry przykład swoją postawą, nauką i dzielnością wszystkim uczniom naszego liceum. Mundur, który nosicie niech będzie dla was powodem dumy i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.
Dyrekcja ZSO