ŻEGNAMY KPT. ZDZISŁAWA KRAWCZYKA – PRZYJACIELA NASZEGO LICEUM

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kpt. Zdzisława Krawczyka, który od wielu lat związany był z naszą szkołą i któremu szkoła wiele zawdzięcza. Był szczególnym gościem w Liceum – nie tylko podczas oficjalnych uroczystości, ale również (a może przede wszystkim) podczas roboczych spotkań w ramach szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej. Bliska współpraca Pana Krawczyka ze Szkołą sięga roku 2007, kiedy z inicjatywy kapitana powstawały w brwinowskich szkołach koła TPAK. Jako Prezes Środowiska Armii Krajowej „Bąk” w Brwinowie był niestudzonym propagatorem działań na rzecz upamiętniania działań żołnierzy AK. Stąd tak liczne wizyty kpt. Krawczyka w Liceum, podczas których mówił zarówno o własnych doświadczeniach żołnierskich, jak i o działalności AK. Kapitan umożliwiał również spotkania z kombatantami AK. Efektem tych spotkań było pogłębienie wiedzy historycznej uczniów, opartej na indywidualnych, często emocjonalnych, przekazach. Doceniając zasługi kapitana Krawczyka, wspierającego szkołę w wychowaniu patriotycznym młodzieży, Kapituła Odznaki Honorowej „Przyjaciel Szkoły” przyznała Mu jednogłośnie to wyróżnienie 20.04.2011 r, decyzją nr 4/2011. Wielokrotnie wyrażaliśmy wdzięczność kpt. Krawczykowi za troskę o kształtowanie patriotycznej postawy kolejnych roczników licealistów, dziś dziękujemy po raz ostatni. Na pewno pozostanie On w naszej wdzięcznej pamięci jako człowiek wielkiego serca.
Grono Pedagogiczne i Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brwinowie