LEKCJA INTERDYSCYPLINARNA

W czwartek, 1.02.2018r. troje nauczycieli przeprowadziło w klasie II a lekcję interdyscyplinarną, łączącą wiedzę z czterech przedmiotów. Nauczyciele języka polskiego (E. Baczewska), historii i geografii (K. Rytel ) oraz matematyki (A. Kinalska) wykorzystali wiadomośći z poszczególnych dziedzin, aby w sposób całościowy przybliżyć poruszane zagadnienia. Punktem wyjścia była analiza aktu II „Kordiana” Słowackiego. Dwugodzinna lekcja pozwoliła na połączenie treści z różnych przedmiotów w odniesieniu do każdego etapu podróży Kordiana. Na przykład podczas omawiania doświadczeń bohatera podczas pobytu we Włoszech uczniowie przypomnieli, czym była willa rzymska i jakie pełniła funkcje (historia), określili doświadczenia i emocje Kordiana wynikające ze związku z Wiolettą (j. polski) oraz policzyli, jakim majątkiem dysponował bohater, rozwiązując zadanie matematyczne: Perły i zapinka mają wartość czterech podków. Wartość zapinki stanowi 79% jednej podkowy. Oblicz, ile kosztują perły, a ile zapinka. O ile procent mniej kosztuje zapinka od pereł? Wynik zaokrąglij do części setnych. (Zadanie opracowane przez p. Agnieszkę Kinalską na bazie danych zawartych w dramacie).
Mnogość i różnorodność zadań wyzwoliła w uczniach wysoką aktywność i zaangażowanie. Zarówno uczniowie, jak i hospitująca lekcję p. Dyr. K.Baczyńska pozytywnie ocenili taki sposób mauczania.
Ze swej strony dziękuję nauczycielom, bez których wiedzy i pasji takie zajęcia nie mogłyby się odbyć.
Elżbieta Baczewska
fot. Karolina Kornatko, kl. III a