Dzień Języków Ojczystych

Międzynarodowy Dzień Języków Ojczystych obchodziliśmy w Liceum z niewielkim przesunięciem i odbył się on 1 marca 2018r. Godzina wychowawcza poświęcona była polszczyźnie i przebiegała pod hasłem „Mistrzowie frazeologii”. Oprócz zadań związanych z rozszyfrowywaniem błędnych związków frazeologicznych uczniowie zmagali się z odgadywaniem idiomów (kalamburów). Zwieńczeniem językowych gier było odczytanie różnych wersji „Ody do polszczyzny” napisanych przez poszczególne grupy. Organizatorkami Dnia były polonistki: Agnieszka Kurządkowska, Elżbieta Baczewska. Dziękujemy wszystkim ekspertom za pomoc przy ocenianiu efektów pracy uczniów.
Elżbieta Baczewska