ZOSTAŃ STUDENTEM AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

9 marca 2018r. sierżant podchorąży Ernest Kamiński przedstawił uczniom Liceum ofertę Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, szczególną uwagę zwracając na propozycje kierunków na studiach wojskowych. Szczegółowo i ciekawie omówił warunki i tryb przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów w roku akademickim 2018/2019, zachęcając do podjęcia studiów w AWL.