GMO – KONTROWERSJE I NADZIEJE

5 kwietnia Liceum odwiedził dr Sławomir Sowa z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie. Podczas dwugodzinnej lekcji uczniowie dowiedzieli się m. in. czym są GMO, jakie jest ich zastosowanie, czego dotyczą kontrowersje wokół genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Omówione zostało zagadnienie regulacji prawnej GMO w Polsce i w Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania mieli też okazję zobaczyć próbki zmodyfikowanych genetycznie roślin np. tytoniu i trawy.
Klaudia Małecka, Aleksandra Wiśniewska (Ia)
Fot. Aleksandra Wiśniewska