Ankieta dla maturzystów

Badanie jest częścią projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Celem badania jest poznanie opinii maturzystów na temat kontynuacji nauki na uczelniach wyższych oraz odpłatności za studia.

• Uznajemy, że temat jest warty zbadania ze względu na dynamikę zmian w szkolnictwie wyższym oraz zmiany wprowadzane w edukacji średniej. 

• Od kilku lat współczynnik ten spada, a celem naszych badań jest poznanie przyczyn tego zjawiska.

Czas na wypełnienie ankiet jest do 27 kwietnia.

Link do ankiety: http://copomaturze.pl/?r=survey/&sid=596227&token=L44P&newtest=Y