KOLEJNY ROCZNIK OPUŚCIŁ MURY SZKOŁY

27 kwietnia 2018r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klasy III. Zakończenie roku klasy maturalnej łączy się z przekazaniem sztandaru młodszym kolegom, jest okazją do wręczenia awansów na kolejne stopnie kadeckie oraz nagrodzenia za osiągnięcia w nauce i konkursach. Oczywiście centralnym punktem uroczystości jest odebranie przez uczniów świadectw ukończenia szkoły. Tradycyjnie również jest to okazja do humorystycznego pożegnania uczniów przez klasę II.
Zgodnie z „nową świecką tradycją” (zapoczątkowaną w ubiegłym roku szkolnym) wychowawczyni p. Maria Paczkowska przekazała swoim podopiecznym drobne, zindywidualizowane upominki. Są to JAROSIE (Jaroś – tak zdrobniale nazywany był przez przyjaciół Jarosław Iwaszkiewicz – patron naszego LO).
Uroczystość zakończyło wzruszające wystąpienie trzecioklasistów dziękujących dyrekcji i nauczycielom, a także pracownikom obsługi za wspólną pracę. Do podziękowań dołączyli się rodzice abiturientów.
„Szczęśliwej drogi, już czas…”
Elżbieta Baczewska
Fot. Szymon Martysiak, kl. Ia