LEKCJA ŻYWEJ HISTORII – spotkanie z por. Stanisławem Rumiankiem

22.10.2018r. w auli Liceum odbyło się spotkanie z porucznikiem Stanisławem Rumiankiem – Powstańcem Warszawskim, Kawalerem Krzyża Walecznych, Honorowym Obywatelem Brwinowa.
Stanisław Rumianek „Wilk” mówił o swoim udziale w Powstaniu Warszawskim. Do konspiracji trafił w 1943 roku. W Szarych Szeregach uczył się posługiwać bronią. Gdy Powstanie wybuchło, miał 15 lat. Byłem pięciokrotnie ranny i zawsze miałem szczęście – tak trudne 63 dni roku 1944 wspominał Stanisław Rumianek.
Spotkanie dla uczniów klas I-III Liceum, klas trzecich Gimnazjum oraz ósmych Szkoły Podstawowej przygotował i poprowadził płk. Marek Roguski, Prezes Warszawskiego Towarzystwa Strzeleckiego w ramach akcji „Wspólne dziedzictwo – młodzież pomaga Powstańcom Warszawskim”. Jednym z celów akcji jest „budowanie więzi między pokoleniami – zachowywanie tradycji, pielęgnowanie tradycji oręża polskiego i nawiązywanie relacji na linii młodzież – bohaterowie i weterani”.
Informacje historyczne przedstawił p. Wiesław Sierociński.
Młodzież miała również okazję obejrzeć film dokumentujący wspomnienia p. Stanisława Rumianka w reż. p. Adama Gzyry.
Elżbieta Baczewska