SPOTKANIE Z P. ANDRZEJEM OSTROWSKIM

19 listopada 2018 r. dzięki współpracy władz szkoły z ppor. kaw. och. Arkadiuszem Łankowskim, prezesem Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej im. 23. Pułku Ułanów Grodzieńskich, nasze Liceum odwiedził pan Andrzej Ostrowski – bratanek rotmistrza Witolda Pileckiego. Uczniowie mieli okazję poznać niezwykłą historię rotmistrza z perspektywy jego (wówczas młodego) bratanka. Ojciec p. Ostrowskiego był jeńcem wojennym, więc to właśnie wuj, Witold Pilecki, pełnił wówczas funkcję jego opiekuna. Bardzo ciekawie i emocjonalnie nasz gość opowiadał o wuju w perspektywie swoich przeżyć z wojny. Wspominał go jako bardzo kochającego i czułego człowieka. Opowiadając, zwracał uwagę na siłę i sprawność fizyczną rotmistrza, który wszczepił mu zamiłowanie do sportu. Podkreślał, że rtm. cechował się odwagą i konsekwencją, których wciąż warto uczyć się od niego.
Pan Andrzej Ostrowski po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie związał się na całe życie z żeglarstwem wyczynowym.
Klaudia Małecka, kl. II a
Fot. Magdalena Wójcik, II a