UCZNIOWIE WYSTĄPILI W MSCDN- ZAKOŃCZENIE ROKU HERBERTA

29.11.2018 r. uczniowie wystąpili podczas konferencji zorganizowanej przez MSCDN* w ramach  Mazowieckiej Akademii Polonistów zamykającej Rok Herberta. Zaproszenie do przygotowania występu pt. Jeśli stracimy ruiny nie pozostanie nic otrzymaliśmy od p. Marty Choroszczyńskiej – nauczyciela konsultanta ds. edukacji humanistycznej w MSCDN oraz p. dr Iwony Artowicz-Skowrońskiej, wiceprzewodniczącej SNaP*, która była również konsultantką występu.

Było nam niezwykle miło usłyszeć gratulacje i głosy pochwały. Poloniści zwracali szczególną uwagę na dojrzałość przedstawiania utworów Herberta i mówienie wierszy z widocznym zrozumieniem ich sensów. Również prelegenci – doc. dr Tomasz Wroczyński oraz dr Karol Hryniewicz – odwoływali się w swoich wystąpieniach do recytacji naszych uczniów.

Wszyscy otrzymali oficjalne podziękowania oraz okolicznościowe monety pamiątkowe.

Wiersze Zbigniewa Herberta mówili i śpiewali (w kolejności występowania):

Wiktoria Grzyb III LO – fragmenty listów Herberta pisane podczas pobytu w Brwinowie (1951/52)

Anna Pytlakowska II LO – „Potęga smaku”

Patrycja Urbańska II LO – „Pan od przyrody”

Lucia Guida I LO – „Sprawozdanie z raju”

Bartek Trzebiński VI b SP „Kamyk”

Anna Pytlakowska II LO (śpiew) „Kamyk”

Jakub Jędrzejczak „Opuszczony”

Natalia Abram I LO „Pan Cogito o cnocie” (fragm.)

Jakub Celak II LO „Pan Cogito o cnocie” (fragm.)

Zuzanna Zygmunt II LO „Przesłanie Pana Cogito”

Klara Przybylska I LO (recytacja i śpiew) „Testament”

Uczniów do występu przygotowały polonistki: Elżbieta Baczewska i Agnieszka Kurządkowska.

Elżbieta Baczewska

Fot. Magda Wójcik, kl. IIa

* MSCDN – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
* SNaP – Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów