MUNDUROWI W SIEDZIBIE SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

17 grudnia 2018 r. zainteresowani uczniowie z klas mundurowych LO udali się do siedziby Służby Ochrony Państwa w Warszawie. Na początek wysłuchaliśmy informacji na temat procedur rekrutacji do jednostki. W Sali Tradycji poznaliśmy historię tworzenia Służb. Obejrzeliśmy również samochody używane do przewozu VIP-ów. W drugiej części wycieczki pojechaliśmy do miejsca, gdzie odbywają się szkolenia funkcjonariuszy. Instruktorzy pokazali nam m.in. tor przeszkód i podstawowe uzbrojenie służby. Pod koniec instruktor saperów pokazał nam najczęściej używane sprzęty. Mieliśmy okazję spróbować swoich sił w wykrywaniu niebezpiecznych przedmiotów za pomocą detektorów rentgenowskich.
Inicjatorem i organizatorem wyjazdu był płk. Marek Roguski.
Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowali płk. Marek Roguski i Elżbieta Baczewska, wych. kl. I a

Informacja o naszej wizycie w siedzibie SOP znajduje się na stronie SOP w notatce pt. „Wspieramy misję dydaktyczną” ( https://www.sop.gov.pl/pl/aktualnosci/370,Wspieramy-misje-dydaktyczna.html).

Wiktoria Brzezińska kl Ia
fot. Magdalena Wójcik, kl. II a
zdjęcia ze strony: https://www.sop.gov.pl/pl/aktualnosci/370,Wspieramy-misje-dydaktyczna.html