ZAKOŃCZENIE ROKU HERBERTA W LICEUM

3.01.2019r. w naszym Liceum odbyło się uroczyste zakończenia Roku Herberta.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
Płk Waldemar Kruszyński – prezes Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość obwód Warszawa,
Mirosław Skibniewski – profesor Uniwersytetu Maryland w USA, absolwent naszego Liceum,
Karol Kűhn – radny Rady Miejskiej w Brwinowie, współorganizator wystawy „Herbert w drugim obiegu”,
dr Iwona Artowicz-Skowrońska – polonistka, współpracowniczka Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Barbara Koralewska – radna Rady Miejskiej w Brwinowie, absolwentka naszego LO,
Krystyna Nowicka – prezes Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, absolwentka naszego LO,
Waldemar Matuszewski – reżyser teatralny, redaktor niedawno wydanego Kalendarium Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze; absolwent naszego LO,
Danuta Barabasz – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Wernera w Brwinowie,
Zbigniew Kurządkowski – radny Rady Miejskiej w Brwinowie ,
Anna Sobczak – dyrektor Ośrodka Kultury w Brwinowie,
Mirosława Kosiaty – kierownik Biura Promocji Urzędu Gminy Brwinów.

Korzystając z okazji spotkania z młodzieżą płk Waldemar Kruszyński podziękował uczniom i nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu akcji „Paczka Lwów 2019”.

Głównym punktem spotkania był spektakl poetycko-muzyczny oparty na poezji Zbigniewa Herberta. Wiersze Poety mówili i śpiewali licealiści (w kolejności występowania):
Julia Szewczyk, Anna Pytlakowska, Patrycja Urbańska, Lucia Guida, Bartek Trzebiński (kl.VI b SP), Jakub Jędrzejczak, Natalia Abram, Jakub Celak, Klara Przybylska. W spektaklu usłyszeliśmy również głos samego poety mówiącego wiersz „Przesłanie Pana Cogito”. Uczniów do występu przygotowały polonistki: Elżbieta Baczewska i Agnieszka Kurządkowska.
Po spektaklu była możliwość obejrzenia wystawy „Herbert w drugim obiegu” znajdującej się w auli LO. Informacje na temat wystawy przedstawił jej współorganizator, p. Karol Kűhn.
Pan Waldemar Matuszewski na zakończenie przekazał do biblioteki szkolnej płytę z rysunkami Herberta oraz wierszami czytanymi przez poetę, a także opracowane przez siebie Kalendarium Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze.

Zakończenie Roku Herberta pokazało, że poetów tej miary wciąż potrzebujemy.

Elżbieta Baczewska, Agnieszka Kurządkowska
fot. Magdalena Wójcik, kl. II a