Turniej Matematyczny

Pomysłodawczynią i organizatorką kolejnej edycji Międzyklasowego Turnieju Matematycznego była p. Krystyna Żochowska, a patronem i fundatorem nagród Burmistrz Gminy Brwinów. Konkurs rozgrywano w trzech etapach:
I – test dla wszystkich uczniów (odpowiednio do poziomu kształcenia) – październik 2011r.
II – reprezentacje klas wyłonione w pierwszym etapie otrzymują do rozwiązania w domu zestaw zadań, z którego następnie przeprowadzany jest sprawdzian -listopad/grudzień 2011r.
III – finał konkursu – rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych – luty 2012r.
W całym Turnieju uczestniczyło 105 uczniów, natomiast w finale wzięło udział 15 zawodników.
Nagrodą dla najlepszej klasy (liczy się suma punktów uzyskanych przez uczestników w poszczególnych etapach) jest jednodniowa wycieczka do Warszawy, opłacona z funduszu Rady Rodziców.
Laureaci Konkursu: Paweł Nowak (IB), Kinga Sałek (IIIB), Stanisław Snizhko (IA). Najlepszą klasą biorącą udział w Turnieju okazała się IA.