List Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję korespondencję otrzymaną z Kuratorium Oświaty w Warszawie, jednocześnie wyjaśniając, że zgodnie z przeprowadzonym referendum nasza Szkoła przystępuje do ogólnopolskiego strajku. Liczba nauczycieli Szkoły deklarujących udział w strajku nie pozwala na organizację pracy placówki zgodną z obowiązującymi przepisami. W związku z brakiem możliwości zapewnienia właściwej opieki uczniom w trosce o ich bezpieczeństwo i zdrowie, jedynym możliwym rozwiązaniem jest zamknięcie Szkoły od dnia rozpoczęcia strajku.

W związku z zaistniałą sytuacją przepraszam za powstałe niedogodności i zapewniam, że zajęcia w Szkole zostaną przywrócone, jeśli tylko będzie to możliwe

List MKO do rodziców: Czytaj

Pismo Gminy Brwinów w sprawie zawieszenia zajęć: Czytaj
Z poważaniem,
Zofia Kowalczyk
Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie