Warszawskie Targi Książki

23 maja 2019 r. uczniowie klasy Ia pod opieką polonistki i wychowawczyni. Elżbiety Baczewskiej oraz pedagoga Anny Koncewicz-Żaczek uczestniczyli w Warszawskich Targach Książki.
Głównym celem wyjazdu było oczywiście odwiedzanie stoisk wydawców z całej Polski i napawanie się czytelniczą atmosferą Targów. W ramach różnorodnych spotkań uczniowie uczestniczyli w dwóch spotkaniach: z Michałem Zawadką, autorem cyklu książek „Chcę być kimś! Czyli jak osiągać cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone” oraz w lekcji Ekonomii dla Młodzieży „Alokacji zasobów czy wolny rynek?”.
Pozostały czas uczniowie przeznaczyli na kontakt z książkami wydawcami i autorami.
W ocenie udziału w Targach zdecydowanie przeważały głosy pozytywne.