Rada Rodziców

 

Prezydium  Rady  Rodziców w  roku szkolnym 2021/2022

Dorota Romelczyk – przewodnicząca
Hanna Bardecka – z-ca  przewodniczącej
Edyta Dzierzbicka – z-ca  przewodniczącej

 

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto:

Rada Rodziców

Liceum Ogólnokształcącego

im. Jarosława  Iwaszkiewicza

ul. Żwirowa 16

05-840     Brwinów

Nr Konta : 43 9291 000 100 9765522 00000 10

W tytule proszę wpisać : imię i nazwisko ucznia oraz klasę