Rada Rodziców

Prezydium  Rady  Rodziców w  roku szkolnym 2019/2020

Szydlik Joanna (II a) – przewodnicząca
Grajewska Agnieszka (I a) – z-ca  przewodniczącej
Naworski Witold (I a) – z-ca  przewodniczącej
Drężek Lilia (II a) – skarbnik

 

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto:

Rada Rodziców

Liceum Ogólnokształcącego

im. Jarosława  Iwaszkiewicza

ul. Żwirowa 16

05-840     Brwinów

Nr Konta : 43 9291 000 100 9765522 00000 10

W tytule proszę wpisać : imię i nazwisko ucznia oraz klasę