Rada Rodziców

Prezydium  Rady  Rodziców w  roku szkolnym 2017/2018

Piotr Barciński – przewodniczący
Urszula Wigier – z-ca  przewodniczącego
Ewa Bloch – sekretarz

 

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto:

Rada Rodziców

Liceum Ogólnokształcącego

im. Jarosława  Iwaszkiewicza

ul. Żwirowa 16

05-840     Brwinów

Nr Konta : 43 9291 000 100 9765522 00000 10

W tytule proszę wpisać : imię i nazwisko ucznia oraz klasę