Rekrutacja 2020 – informacja dla uczniów szkoły podstawowej

:: Rekrutacja 2020 – Kuratorium Oświaty w Warszawie
:: Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty

:: Załącznik do Zarządzenia Kuratora

:: Zasady Rekrutacji 2020-2021 (poprawione w czasie koronawirusa)
:: Wniosek o przyjęcie do liceum
:: Wytyczne do przeprowadzenie egzaminu w czasie koronawirusa

 

Informujemy, że wszystkie dane osobowe, uzyskane w procesie rekrutacji przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami RODO. Z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez naszą placówkę mogą Państwo zapoznać się TUTAJ .