Rekrutacja 2019 – informacja dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej

PDFPROPONOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
PDFWNIOSEK O PRZYJECIE DO LICEUM DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY GIMNAZJALNEJ
PDFWNIOSEK O PRZYJECIE DO LICEUM DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PDFZASADY, TERMINARZ I DOKUMENTY – REKRUTACJA DO LICEUM W BRWINOWIE
PDFHARRMONOGRAM REKRUTACJI 2019/2020
PDF ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
PDF ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Informujemy, że wszystkie dane osobowe, uzyskane w procesie rekrutacji przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami RODO. Z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez naszą placówkę mogą Państwo zapoznać się TUTAJ .

lo_lot