Dyrektor szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących:

:: mgr Zofia Kowalczyk

Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcące

:: mgr Katarzyna Baczyńska