W naszym Liceum organizowany jest konkurs filmowy w ramach akcji edukacyjnej „Wiem, jak segregować”. 

Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego (3-5 minutowego) filmu na jeden z tematów:

  1. Drugie życie odpadów”. W filmie należy przedstawić recykling określonej frakcji odpadów np. szkła czy papieru.
  2. „Ekosztuczki w ogrodzie – kompostujesz zyskujesz”. W filmie należy przedstawić korzyści płynące z kompostowania bioodpadów.
  3. Temat własny ucznia koniecznie dotyczący tematyki konkursu – segregacji i zagospodarowania odpadów, recyklingu.

Ważne terminy:

  – do 30 listopada 2022 r.  przesłanie zgłoszenia na Konkurs

 – do 30  grudnia przygotowanie i przekazanie filmu

 – styczeń 2023 finał konkursu: ogłoszenie wyników Konkursu 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego o wartości ponad 2,9 mln zł. Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronie  https://www.klimat.brwinow.pl/en/news.html

Zapraszamy do udziału!

Będą nagrody!

Spotkanie z uczniami zainteresowanymi udziałem w Konkursie – poniedziałek,  14 listopada 2022, godz. 12.30, biblioteka LO.

 

REGULAMIN KONKURSUN