Kuratorium Oświaty w Warszawie
ul. Al. Jerozolimskie 32
tel.022-5512400

Kurator – p. Karol Semik

Wizytator – p.