Informacje dotyczące przyjęć do szkoły
na rok szkolny 2023/2024 pojawią się wkrótce